Osztályvezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Jogi és Ellenőrzési Főosztály, Jogi Osztály

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 59. pontjában foglalt jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Gondoskodik a szakmai területek által előkészített állásfoglalások egységes formában való előkészítéséről, továbbá nyilvántartást vezet a Hivatal által kiadott állásfoglalásokról. Jogi véleményt ad más szervezeti egységek ügykörét érintő, más szervek által készített előterjesztésekhez, jelentésekhez, jogszabálytervezetekhez, hivatali belső szabályzatokhoz. Részt vesz a Hivatal belső szabályzatainak előkészítésében a jogszerűség biztosítása érdekében, előkészíti a Hivatal azon belső szabályzatait, melyek nem tartoznak a szakmai szervezeti egységek feladatkörébe. Nyomon követi a Hivatal tevékenységét érintő jogszabályi változásokat és jogalkalmazó gyakorlatot, szükség esetén javaslatot tesz a szakmai rendelkezések módosítására. Jogi szempontból előkészíti, véleményezi a Hivatal szerződéseit, beleértve az NFA szerződéseket is, vezeti a szerződések nyilvántartását, kidolgozza a kötelezően alkalmazandó szerződésmintákat. Biztosítja a jogi kontrollt a Hivatal által kiadott kiadványok és a Hivatal honlapjának tekintetében. Kivizsgálja a Hivatalt érintő panaszokat és a közérdekű bejelentéseket. Határidő- és folyamatkövetés.
Beszámolók készítése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

jogi és igazgatási tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképzettség,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        jogalkotásban szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        önálló, konstruktív, precíz munkavégzés,

        vezetői menedzsment készség,

        csapatmunkában hatékony részvétel,

        megbízható, terhelhető személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. r. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okiratok másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010609/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címére történő megküldésével (1085 Budapest, Baross utca 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 010609/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.

        Elektronikus úton NSZFH Személyügy részére a 242016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az NSZFH előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.
A munkáltatóval kapcsolatban további információkat szerezhet a www.nive.hu honlapon.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812928   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.