Közbeszerzési vezető

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

közbeszerzési vezető

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. mellékletének 68. pontja szerinti „közbeszerzési koordinációs feladatkör”

Ellátandó feladatok:

Közbeszerzési eljárások előkészítéséhez és lebonyolításához kötődő feladatok teljes körű koordinálása, eljárások nyomon követése és ellenőrzése:
Az eljárások iratanyagának ellenőrzése (dokumentáció, ajánlati felhívás, szerződéstervezet, jegyzőkönyvek, hirdetmények összegzés)
Kapcsolattartás a közbeszerzési eljárás kapcsán az arra kijelölt szervekkel, beszámoló a főigazgató felé az eljárásokról.
Feladatait a főigazgató közvetlen irányítása alatt végzi kiemelt juttatás mellett.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

közbeszerzési eljárások lebonyolításának koordinálása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint az NSZFH Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 68. pontja szerinti „közbeszerzési koordinációs feladatkör” betöltéséhez meghatározott szakképesítés,

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        legalább 5 év közbeszerzési területen szakmai tapasztalat,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség,

        közbeszerzési referens OKJ-s végzettség,

        közigazgatási gyakorlat,

        államilag elismert nyelvvizsga az EU hivatalos nyelveinek valamelyikéből,

Elvárt kompetenciák:

        önálló, konstruktív, precíz munkavégzés,

        csapatmunkában hatékony részvétel,

        megbízható, terhelhető személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        meglévő nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9699/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) címére történő megküldésével (1089 Budapest, Kálvária tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9699/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési vezető.

        Elektronikus úton az NSZFH Személyügy részére a 192016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 8.

ID: 2757936   Megjelentetés dátuma: 2016.10.09.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.