Belső ellenőr

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH)

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 65. pontjában foglalt belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályai, valamint az NSZFH Belső ellenőrzési kézikönyvében előírtak szerint az intézmény tevékenységeinek ellenőrzése, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának vizsgálata. A vagyon megóvás, gyarapítás elemzése, az elszámolások megfelelőségének, a beszámolók valódiságának ellenőrzése. Kontrollrendszerek fejlesztésére vonatkozó javaslatok készítése a gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontokat figyelembe véve. Közreműködés a belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres felülvizsgálatában, a szükséges módosítások átvezetésében, az éves ellenőrzési jelentés illetve az összefoglaló jelentések összeállításában. Kockázat elemzéssel alátámasztott stratégiai és éves belső ellenőrzési tervek összeállítása, szükség szerint módosítása, az ellenőrzések végrehajtása.
Az ellenőrzésekre vonatkozó nyilvántartások vezetése, az ellenőrzési dokumentumok megőrzése, biztonságos tárolása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

belső ellenőrzési tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 65. pontja szerinti „belső ellenőrzési feladatkör” betöltéséhez meghatározott szakképesítés,

        Igazolása annak, hogy nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        legalább 2 év ellenőrzési, pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

        a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységhez szükséges miniszteri engedély (belső ellenőri regisztráció) megléte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése szerint

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett belső ellenőri, gazdasági vezetői szakmai tapasztalat

        EcoSTAT integrált rendszer felhasználói szintű ismerete

        államilag elismert nyelvvizsga az EU hivatalos nyelveinek valamelyikéből

Elvárt kompetenciák:

        önálló munkavégzés,

        kiváló szintű problémamegoldó képesség,

        rendszerszemléletű és folyamatszemléletű gondolkodás,

        jó kommunikációs és együttműködési képesség,

        megbízható, precíz, terhelhető személyiség,

        csapatmunkában hatékony részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok fénymásolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata - amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával

        A benyújtandó okiratokat pdf fájl formátumban kérjük csatolni

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9450/2016-HR , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) címére történő megküldésével (1089 Budapest, Kálvária tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9450/2016-HR, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton az NSZFH Személyügy részére a 182016@lab.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt bíráló bizottság a jelentkezési feltételeknek nem megfelelt jelentkezőket nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra – az álláshirdetési feltételeknek megfelelt jelentkezők közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a hirdetés részeként megjelölt iratokat –határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal előmeneteli és továbbképzési lehetőséget biztosít munkatársai számára.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nive.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754687   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.