Projektmenedzser

Nemzeti Sportközpontok

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Sportközpontok

projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Sportingatlan és egyéb fejlesztési projektek megvalósításának teljeskörű koordinálása a projekt indulásától az üzembe helyezéséig, a projektek terv szerinti megvalósulásának elérése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre, kapcsolattartás az építési beruházásban érintett hatóságokkal, közműszolgáltatókkal, engedélyeztetési eljárás lebonyolítása,építtetői/beruházói érdekek képviselete a tervezés és beruházás megvalósítása során, projektkoordináció, a munkafolyamatok komplett átlátása, részvétel a helyszíni bejárásokon, tervtárgyalásokon, beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásban történő közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, műszaki (építész, építő, villamos vagy gépészmérnök),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        e- napló vezetési tapasztalat

        aktív műszaki ellenőri jogosultság

        közbeszerzési tapasztalat

        projektmenedzseri tapasztalat

        műszaki előkészítői munkatapasztalat beruházói/megrendelői területen

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság, elhivatottság, nagy terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ20/2016, valamint a munkakör megnevezését: projektmenedzser.

        Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833741   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.