Gazdasági projektmenedzser

Nemzeti Sportközpontok

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Sportközpontok

gazdasági projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködés a sporberuházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó projektek pénzügyi előkészítésében, tervezésében, elszámolásában, valamint monitoring jelentések készítésében. Kapcsolattartás a projektben résztvevő partnerekkel. Kimutatások készítése, illetve adatszolgáltatások összeállítása a projektforrások pénzügyi felhasználásáról.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        projektek pénzügyi menedzserlésében, elszámolásában szerzett szakmai tapasztalat

        gazdasági háttértudás

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi és/vagy gazdasági és/vagy műszaki területen ,

        projektmenedzseri képesítés

        stratégiai tervezésben szerzett tapasztalat

        közigazgatási tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság, terhelhetőség, magasszintű kommunikációs és problémakezelési készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ18/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági projektmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ18/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági projektmenedzser.

        Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 20.

ID: 2820288   Megjelentetés dátuma: 2016.11.21.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.