Büfékezelő

Nemzeti Sportközpontok

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Sportközpontok

büfékezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkáltató által fenntartott Hermina úti irodaház büféjében a vendégek kiszolgálása, árurendelés, standolás, leltározás, a büfé helyiség tisztántartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) NSK Közalkalmazotti Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        vendéglátás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        egészségügyi kiskönyv

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ17/2016. , valamint a munkakör megnevezését: büfékezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Sportközpontok címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSK-MÜ17/2016., valamint a munkakör megnevezését: büfékezelő.

        Elektronikus úton Kélinger Zoltán részére a allasajanlat@mnsk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokról a munkáltató által összehívott szakmai bizottság dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnsk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818545   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.