Tudományos referens

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Kutatás-fejlesztési Főosztály, Biológiai és Orvosi Tudományok Osztálya

tudományos referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 41. pontja alapján tudományszervezési igazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, az orvosi és biológiai tudományokat érintő kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, lebonyolításával, a támogatási szerződéssel, a támogatási jogviszonnyal és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok körében: 1. részvétel a szakterületéhez tartozó kutatás-fejlesztési pályázatok fogadásában, ellenőrzésében; 2. a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, részvétel a pályázatok elbírálásában és értékelésében közreműködő szakmai testületek (szakterületi kollégium, szakértői csoportok) és anonim szakértők tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában; 3. közvetlen kapcsolattartás a szakmai testületekkel; 4. szakmai támogatás nyújtása a pályázatok értékelésében részt vevő szakértők és szakmai testületek számára az értékelési és ellenőrzési folyamatokban, a pályázatok szakmai tartalmának és költségterv adatainak véleményezésében; 5. szakmai és adminisztratív támogatás nyújtása a kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos éves és zárójelentések értékelésében közreműködő szakmai testületek és anonim szakértők tevékenységéhez; 6. szakmai támogatás nyújtása a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére a támogatott kutatás-fejlesztési projektek pénzügyi lebonyolításával, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai kérdésekben; 7. részvétel a kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, a támogatási döntésekkel, a támogatási szerződésekkel és a szerződések teljesítésével, szerződésmódosításokkal kapcsolatos, az osztály hatáskörébe utalt adminisztratív feladatok ellátásában; 8. közvetlen kapcsolattartás a pályázatok és az odaítélt támogatások vezető kutatóival.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) NKFI Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Orvos, biológus vagy biomérnök szakképzettség (MSc),

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Tudományos kutatómunkában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        PhD abszolutórium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD, Orvosi vagy más élettudományi területen,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Projektmenedzsment területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Hazai vagy EU támogatásokban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Tudományszervezésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű adatbáziskezelés,

Elvárt kompetenciák:

        önálló és precíz munkavégzés,

        megbízhatóság, rugalmasság,

        együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kttv. szerinti önéletrajz

        motivációs levél

        oklevelek, bizonyítványok másolata

        3 hónapnál nem régebbi, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy az igénylésről szóló feladóvevény

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csendes Veronika nyújt, a 795-1651 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKFIH-HU-322-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKFIH-HU-322-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tudományos referens.

        Elektronikus úton Jogi és Igazgatási Főosztály részére a nkfihjob@nkfih.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKFI Hivatal honlapja - 2016. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nkfih.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 29.

ID: 2744654   Megjelentetés dátuma: 2016.09.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.