Könyvtáros

Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, NKE székhelye és telephelyei, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

dokumentumok állományba vétele, formai és tartalmi feltárása integrált könyvtári rendszerben • olvasószolgálati feladatok ellátása szükség szerint magyar vagy angol nyelven • tájékoztatás magyar és idegen nyelvű adatbázisokból • egyetemi repozitórium és adatbázisok építése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) jogviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályi előírások rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        büntetlen előéletű és cselekvőképes

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        könyvtáros vagy informatikus könyvtáros egyetemi vagy főiskolai végzettség, , vagy más egyetemi végzettség és könyvtári szakképesítés

        angol társalgási szintű nyelvtudás

        angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsga

        integrált könyvtári rendszer használata, feldolgozói gyakorlat

        felhasználói szintű informatikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        további idegen nyelv ismerete

        jártasság MTMT adminisztrációban, repozitórium építésében

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, precizitás, terhelhetőség,

        jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

        csapatmunkára való alkalmasság,

        rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatai vagy a pályázati anyag benyújtásakor az okiratok eredetiben való bemutatása

        egyetemen kívüli pályázó esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló munkáltatói igazolás)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul

        nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sipos Csilla nyújt, a +36 (1) 432-9180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora címére történő megküldésével (1441 Budapest, Pf. 60 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKE-HR/977/2016 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora címére történő megküldésével (1083 Budapest, Ludovika tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NKE-HR/977/2016, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Személyesen: NKE Humán-erőforrás Iroda, Budapest, 1083 , Ludovika tér 2. I. emelet 135. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatában foglaltak szerint. A Foglalkoztatási Szabályzat letölthető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapjáról: www.uni-nke.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A könyvtáros munkakör ellátására a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások és feltételek az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-nke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826295   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.