Nemzetközi jogi referens

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály

nemzetközi jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Fő utca 44-50.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Európai Uniós intézményektől érkező energetikai tárgyú jogközelítéssel összefüggő megkeresésekre vonatkozó szakmai álláspont kialakításával kapcsolatos feladatok ellátása. Magyarország Európai Uniós tagságával kapcsolatos energetikai tárgyú európai uniós szabályok végrehajtásával; a jogszabályok átültetésével, valamint az átültetés elmulasztásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Európai Unió döntéshozatali eljárásaiban, így különösen az egyes üléseken képviselendő tárgyalási álláspontok kialakításában történő részvétel. Az egyes energetikai tárgyú nemzetközi szerződések véleményezése. A főosztály tevékenységi körét érintő jogszabálykutatás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office),

        Ügyvédi irodában vagy közigazgatásban szerzett releváns 2-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Energetikai szakjogász végzettség,

        Energetika területén szerzett szakmai tapasztalat,

        Egyéb idegen nyelv ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség,

        Proaktivitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat(ok) fénymásolata,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

        szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján),

        magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Kata nyújt, a +36-1-795-7571 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/2003/2016-NFM_HU , valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/2003/2016-NFM_HU, valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi jogi referens.

        Elektronikus úton palyazat@nfm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik. A személyes meghallgatásra behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816722   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.