Belső ellenőr

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ában foglalt feladatok ellátása a belső ellenőrzési vezető irányítása mellett.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési stervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelés,

        a 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében meghatározott bejelentés, valamint az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásba való felvétel

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett belső ellenőrzési gyakorlat

        államháztartási gazdálkodás vagy európai úniós támogatások ellenőrzésében való jártasság

        ÁBPE I. vizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

        kiváló kommunikációs készség írásban és szóban,

        nagyfokú önállóság és magas szintű problémamegoldó képesség,

        pontosság és megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata

        szakmai önéletrajz (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (4) bekezdésében hivatkozott 5. melléklete alapján)

        magyar nyelvű motivációs levél (egy oldal terjedelemben)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy ennek kiállíttatására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat)

        nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja

        nyilatkozat arról, hogy vállalja a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gönczi Kata nyújt, a +36 (1) 795-7571 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/1587/2016-NFM_HU , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZF/1587/2016-NFM_HU, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

vagy

        Elektronikus úton Gönczi Kata részére a palyazat@nfm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat tétele, nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása, illetve belső ellenőri regisztráció szükséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772231   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.