Főmérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Műszaki és Üzemeltetési csoport

Főmérnök-Csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK központ és az MBK műszaki szempontból történő folyamatos üzemeltetésének biztosítása. Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a műszaki részleg és a gondnokság munkatársainak napi feladatát.
Különös tekintettel: • a kutatóintézet műszaki, fejlesztési, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi valamint veszélyes hulladék kezelési feladatainak megszervezése, koordinálása és ellátása
• a munka és tűzvédelmi megbízottal együttműködve felügyeli a munka és tűzvédelmi előírások betartását, naprakészségét • kutatási tevékenység műszaki feltételeinek biztosítása
• szolgálati lakások üzemeltetésének állagmegóvásának biztosítása,
• az üzemeltetést gátló műszaki hibák folyamatos szemle útján történő feltárása
• tárgyalások lebonyolítása külsős cégek képviselőivel, rendelések, szolgáltatások megrendelésének előkészítése
• műszaki és fejlesztési tervek készítése
• adatszolgáltatás és javaslatok megfogalmazása az intézet vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Mérnöki szakirány- gépész, viilamos, egyéb megfelelő szakirány,

        Műszaki gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Vezető gyakorlat, tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló munkavégzés,

        Jó szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czenéné Hájas Anna nyújt, a czenene.hajas.anna@abc.naik.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/2687-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Főmérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/2687-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Főmérnök.

        Elektronikus úton Pégerné Gracza Ágnes részére a pegerne.gracza.agnes@abc.naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezésben a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, www.abc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818852   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.