Kutató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet

Kutató-Csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK MBK eredeti kutatási elképzelésekkel rendelkező, fiatal, ambiciózus, és hazai szinten kiemelkedően sikeres jelöltek jelentkezését várja. A csoportvezető feladata a kutatócsoport megszervezése, a csoport kutatási programjának kidolgozása és megvalósítása. Az új csoport indulását megkönnyítendő, az intézet egy alapszinten felszerelt labort, hazai viszonyok között versenyképes kutatási támogatást és szolgálati lakást biztosít. A támogatás magában foglalja a kutatócsoport személyi állományának kialakításához történő hozzájárulást, valamint a kutatási program érdemi elindulásához szükséges működési költségeket. A csoportvezető feladatai között kiemelkedően fontos, hogy a csoport tudományos programjának megvalósításához középtávon külső (pályázati, megbízási stb.) forrásokat is találjon. A pályázathoz csatolni kell a CV-t és részletes téma, illetve kutatási tervet. Az MBK Állatbiotechnológiai, Növénybiotechnológiai, Genetikai, illetve Genomikai témájú, alap vagy alkalmazott kutatási programokat részesít előnyben, de kiemelkedő pályázat esetén más témájú csoport indítása is elképzelhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, Természettudományos, agrár vagy mérnöki területen szerzett PhD.,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Sikeres tudományos kutatói gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet

        Tárgyalóképes szakmai angol nyelvismeret.

        Sikeres természettudományos kutatói gyakorlat, szakmai önállóság, versenyképes és eredeti kutatási program.

        Szakmai munkához szükséges irodai és szakmai programok ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az MBK Állatbiotechnológiai, Növénybiotechnológiai, Genetikai, illetve Genomikai témájú, alap vagy alkalmazott kutatási programokat részesít előnyben, de kiemelkedő pályázat esetén más témájú csoport indítása is elképzelhető.

Elvárt kompetenciák:

        Nemzetközileg versenyképes kutatási program tervezése, megvalósítása, pályázat és publikáció írás.,

        Szervezőképesség, önállóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezni a tervezett csoport három éves programját röviden (max. 2 oldalban) bemutató kutatási programtervezettel, tudományos önéletrajzzal, végzettséget, tudományos fokozat megszerzését igazoló dokumentumok csatolásával lehet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Silhavy Dániel, Tudományos Igazgató-helyettes nyújt, a 28/526-197, silhavy.daniel@abc.naik.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4822-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kutató.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4822-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Kutató.

        Elektronikus úton Pégerné Gracza Ágnes részére a pegerne.gracza.agnes@abc.naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti kinevezésben 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, www.abc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818851   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.