Intézeti Mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Növénybiotechnológiai Főosztály, Epigenetikai csoport

Intézeti Mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.15-től, 2017.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A sikeres pályázó a növényi rezisztencia génekkel nagyfokú homológiát mutató rövid nem kódoló RNS-ek szerepét vizsgálná biotikus stresszek (növény-patogén illetve növény-szimbionta kölcsönhatás) során az NB-LRR típusú rezisztencia gének szabályozásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Biológus, biológia szakos, agrár-, vagy kertészmérnöki mesterfokozatú (MSc) egyetemi oklevél,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Molekuláris biológia témában készített MSc dolgozat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, alkalmasság esetén PhD iskolába jelentkezés és felvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Bioinformatikai jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Molekuláris biológiában, genetikában, genomikában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Molekuláris biológiai, laboratóriumi gyakorlat - - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Molekuláris biológiai, témából készített diploma-, vagy TDK dolgozat

        Molekuláris biológiai, témában megjelent publikációk

        Szakfordítói végzettség előny

Elvárt kompetenciák:

        innovatív gondolkodásmód, • önálló problémamegoldó képesség • elhivatottság, • motiváltság,,

        jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, • a szakirodalom folyamatos követése,

        kutatói életpálya vállalása, • pontos, megbízható munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz Rövid motivációs levél Ajánlólevél korábbi munkahelyi vezetőtől, ill. szakdolgozat témavezetőjétől Angol nyelvtudást igazoló dokumentum Felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szittya György nyújt, a 06-28-526-230, szittya.gyorgy@abc.naik.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4427-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézeti Mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4427-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézeti Mérnök.

        Elektronikus úton Dr. Szittya György részére a szittya.gyorgy@abc.naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.naik.hu

        www.abc.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozott idejű jogviszony kölcsönös elégedettség esetén hosszabbítható.
Próbaidő 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768731   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.