Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Gazdálkodási osztály

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bizonylatok tartalmi, formai követelményeinek ellenőrzése, beérkező számlák érvényesítése. Kötelezettségvállalások készítése. Bérkönyvelés, bérszámfejtés adatainak havi egyeztetése. Könyvelési feladatok elvégzése integrált könyvviteli rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő,

        pénzügyi-számviteli ügyintézői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, egyetem)

        Államháztartási területen szerzett mérlegképes könyvelői gyakorlat

        Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

        Excel program kiemelkedő ismerete, használata

        EOS integrált rendszer ismerete

        NEXON, KIRA programok felhasználói szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képesítést igazoló iratok másolatban a pályázathoz történő benyújtása, nyertes pályázat esetén bemutatása

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat,bemutatása csak felvétel esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Szilvia nyújt, a 06-70-682-0395 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4355-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4355-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző .

        Elektronikus úton Mészáros Szilvia mb. gazdasági vezető részére a meszaros.szilvia@naik.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NAIK honlap - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónapos próbaidőt köt ki.
A pályázat hirdetője fenntartja a jogot, hogy eredménytelen pályázás esetén a pályázatot visszahívja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761652   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.