Kiemelt szakorvos

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete
Egészségügyi és Pszichológiai Főosztály Egészségügyi Osztályán

kiemelt szakorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Fiumei út 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: Szakorvos feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• jogszabályokban meghatározott foglalkozás-egészségügyi és alapellátó tevékenység végzése;
• egészségfejlesztési programokban való részvétel;
• esetenként egészségügyi biztosításban való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője által kiadott, a Foglalkoztatási Szabályzatról szóló 2092/2016/VEZ szabályzat. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Háziorvostan vagy belgyógyászat vagy foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakirányú szakvizsga megléte, vagy foglalkozás-orvostan szakorvosi képzésben való igazolt részvétel.,

        Szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        érvényes működési (ENKK) nyilvántartás és kamarai (MOK) tagság,

        előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a NAV-nál foglalkoztatottak alkalmassági vizsgálatáról, a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosultakról szóló 73/2013. (XII. 30.) NGM rendelet, valamint a NAV elnöke által kiadott, az alkalmassági vizsgálatok lefolytatásának egyes eljárási szabályairól szóló 2128/2016/VEZ szabályzat alapján (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik),

        a NAV Központi Irányítás Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik),

        megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez hozzájárulás (a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (5) bekezdése, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdése értelmében).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alkalmassági-vizsgálatban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Önálló és csapatban történő munkavégzés,

        Feladatra, teljesítményre motivált, szorgalmas,

        Pontos, felelősségteljes, lelkiismeretes és eredményorientált munkavégzés,

        Konfliktuskezelési képesség,

        Lényeglátó, helyzetfelismerő képesség,

        Problémamegoldó képesség,

        Fejlett társas és érzelmi intelligencia,

        Kapcsolatteremtő, fenntartó és együttműködési készség,

        Fejlett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        Szabálykövető, ugyanakkor diplomatikus magatartás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél;

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról letölthető (http://nav.gov.hu/nav/allaspalyazat);

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata - ezek hiányában a pályázat érvénytelen.

        érvényes működési (ENKK) nyilvántartást és kamarai (MOK) tagságot igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Hirdi Henriett Éva alezredes, az Egészségügyi-Koordinációs Osztály osztályvezetője nyújt, a 06/30/250-4709 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 8-10. Jogi, Humánpolitikai és Titkársági Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kiemelt szakorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete címére történő megküldésével (1139 Budapest, Teve utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2016, valamint a munkakör megnevezését: kiemelt szakorvos.

        Elektronikus úton maximum 3 MB terjedelemben részére a keki@nav.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: , Budapest, 1139 Budapest, Teve utca 8-10. 2. emelet 226.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázattal rendelkező jelöltek kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. A benyújtási határidőt követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, amelynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nav.gov.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768413   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.