Hatósági ügyintéző

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága

                           

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága
Operatív Ellenőrzési Osztálya

hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014. novemberig –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, József Attila út 22-24.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrők képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete alapján: hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport/hatósági ügyintéző munkakör/hatósági feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Az Operatív Ellenőrzési Osztályon felmerülő hatósági-jogi munka végzése. Lefolytatja a közvetlen szervezeti egysége által elvégzett ellenőrzéseket követő hatósági eljárásokat. Feladatkörébe tartozik az ellenőrzések törvényességének felülvizsgálata, az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a feltárt tényálláson alapuló határozatok meghozatala. Az ellenőrzés megállapítása alapján az adóbírság, mulasztási bírság kiszabása, illetve felszámítása a rendelkezésre álló körülmények mérlegelése után. Az ellenőrzési, illetve hatósági eljárás során szükségessé váló egyéb határozatok, végzések meghozatala, illetve közreműködés az osztályon felmerülő jogi problémák, kérdések meghozatalában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi és hatósági munkával kapcsolatos tevékenységi kör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogász szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, továbbá a 13/2011. (III.25.) NGM rendelet alapján pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik),

§         A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B-33/F. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés,

§         Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. §-ban foglaltak szerint,

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         az adóhatóságnál eltöltött gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rendeletben előírt önéletrajz minta alapján), iskolai végzettséget, szakképzettséget, (nyelvvizsgát) igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zita humánigazgatási főreferens nyújt, a 56/507-567 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága címére történő megküldésével (5000 Szolnok, József Attila út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2013. , valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága címére történő megküldésével (5000 Szolnok, József Attila út 22-24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2013., valamint a munkakör megnevezését: hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatokból előzetes szűrés alapján kerülnek behívásra személyes elbeszélgetés céljából a jelöltek. Ezt követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázati eljárás eredményéről, melyről a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nav.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 20.

ID: 1465457   Megjelentetés dátuma: 2013.04.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.