Gyógyszeripari, biotechnológiai referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Kiemelt Vállalati és Tudásgazdasági Főosztály

gyógyszeripari, biotechnológiai referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Honvéd utca 13 - 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

46. sz. Gazdaságstratégiai, fejlesztéspolitikai feladatkör megnevezésű, valamint 107. sz. Piacszervezési, piacfejlesztési, piacszabályozási és logisztikai feladatkör, mindkét esetben I-es besorolási kör szerint.

Ellátandó feladatok:

Az ágazatot segítő nemzetközi környezetre vonatkozó elemzések készítése, javaslattétel az export növelésére.
Részvétel elemzések készítésében, mely a hazai gyártóbázisok minél részletesebb megismerését szolgálja iparfejlesztésük érdekében. Kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel (MA, IMI stb.)
Részvétel az Ipar 4.0 gyógyszeripari és biotechnológiai stratégiai anyagainak kidolgozásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a gyógyszeripari stratégia megvalósításában, elsősorban a hazai gyártóbázissal rendelkező nagy és kkv vállalatok további növekedésének érdekében.
Részvétel a biotechnológiai stratégia kidolgozásában és annak megvalósításában. Részvétel nemzetközi fórumok szervezésében, mely az ágazat hazai piaci szereplőit segíti.
Részvétel a multinacionális cégek hazai beszállítói kapcsolatainak erősítésében.
Az ágazati érdek mentén a jogszabályok vizsgálata, ezekre javaslattétel, az ágazat iparstratégiai érdekében a forgalomba hozatalokkal kapcsolatos javaslattétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi egészséggazdasági, nemzetközi közgazdasági vagy gyógyszerészeti szakképesítés, jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább középfokú államilag elismert (B2) típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államilag elismert felsőfokú fokú „ C” típusú angol nyelvvizsga.

        Államilag elismert felsőfokú „C” típusú orosz nyelvvizsga.

        Gyógyszeripari területen szerzett több éves munkatapasztalat, tanulmányok.

        Multinacionális gyártóbázison eltöltött munkatapasztalat, tanulmányok.

        A gyógyszeripar és a piros biotechnológia terület iránti érdeklődés, nemzetközi gazdasági alapismeretek.

        Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés.

        Jó szervező- és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2017_01 , valamint a munkakör megnevezését: gyógyszeripari, biotechnológiai referens .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2017_01, valamint a munkakör megnevezését: gyógyszeripari, biotechnológiai referens .

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2017_01 gyógyszeripari, biotechnológiai referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2017_01 gyógyszeripari, biotechnológiai referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2017.01.06 12:00 óráig.
Elektronikusan : 2017.01.06. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833829   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.