Adótervezési referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály

adótervezési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. adóeljárási megnevezésű feladatkör szerint.

Ellátandó feladatok:

Az éves költségvetés előirányzatainak összeállításához, a költségvetés (központi, önkormányzati) zárszámadásához, valamint egyéb prognózisokhoz és kihatásbecslésekhez számítások és szöveges értékelés készítése.
Modellszámítások, adózói adatbázisok feldolgozása, döntés előkészítő elemzések, tanulmányok elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Elemzések készítése az adórendszer működésének tapasztalatairól, modellszámítások, hatásvizsgálatok végzése.
Egyes szakterületek igényeinek megfelelően a rendelkezésre álló adózási adatbázisok feldolgozása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági vagy gazdaságmatematikai felsőoktatásban szerzett szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Tárgyalóképes angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, valamint legalább középfokú államilag elismert „B2” típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett munkatapasztalat, tanulmányok.

        Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés.

        Jó szervező- és kommunikációs készség.

        Számítógépes, programozási ismeretek (pl: SQL, Visual Basic).

        Statisztikai és mikroszimulációs programcsomagok alkalmazásában szerzett tapasztalatok (EVIEWS, STATA, SPSS stb.).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017_02 , valamint a munkakör megnevezését: adótervezési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2017_02, valamint a munkakör megnevezését: adótervezési referens.

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2017_02 adótervezési referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2017_02 adótervezési referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2017.01.04 16:00 óráig.
Elektronikusan : 2017.01.04. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833828   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.