EU jogi referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya

EU jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

35. sz. Európai uniós feladatkör 59. sz. Jogi és igazgatási megnevezésű feladatkör szerint

Ellátandó feladatok:

Államháztartási jogszabályokkal összefüggő feladatok ellátása, kérelmek elbírálása.
Költségvetési jellegű jogi ügyek szakmai véleményezése.
Az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos előterjesztések, jelentések megírása, jogi szempontú véleményezése.
Ellátja az Európai Unió hazai támogatásokkal foglalkozó adott operatív program szakértői csoportjában a minisztérium képviseletét.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel :
- az uniós források felhasználására vonatkozó hazai szabályrendszer, intézményrendszer kialakításában,
- a magyar és az uniós költségvetés tervezésében, végrehajtásában,
- az uniós programok végrehajtásával kapcsolatos költségvetési álláspont kialakításában és képviseletében
- prognózisok készítésében a közösségi költségvetésből nyújtott operatív program szintű források keretösszegére, várható átutalásra, felhasználásra kerülő összegekre, illetve az EU költségvetését érintő tételekre vonatkozóan.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogász szakképzettség.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább középfokú államilag elismert „B2” típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési, vagy európai uniós támogatások területén szerzett több éves munkatapasztalat, tanulmányok.

        Új Széchenyi Terv operatív programjának ismerete.

        Gazdasági terület iránti érdeklődés, európai uniós alapismeretek.

        Államilag elismert felsőfokú „C” típusú angol nyelvvizsga.

        Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés.

        Jó szervező- és kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_67 , valamint a munkakör megnevezését: EU jogi referens .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_67, valamint a munkakör megnevezését: EU jogi referens .

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_67 EU jogi referens (pályázó neve).
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_67 EU jogi referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.12.22 16:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.12.22. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 22.

ID: 2824428   Megjelentetés dátuma: 2016.11.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.