Belső ellenőrzési referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Ellenőrzési Főosztály

Belső ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

65 sz. Belső ellenőr megnevezésű feladatkör szerint

Ellátandó feladatok:

Részvétel a kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv és az éves ellenőrzési jelentés összeállításában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A vonatkozó jogszabályok, nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, ellenőrzési jelentések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 65 sz. Belső ellenőr megnevezésű feladatkör szerint, az I. besorolási osztályban.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ÁBPE I. vizsga

        Ellenőrzési területen szerzett több éves munkatapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államilag elismert középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga.

        Uniós támogatások felhasználása területén szerzett gazdálkodási és/vagy ellenőrzési tapasztalat.

        Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés.

        Jó szervező- és kommunikációs készség.

        Jogi végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_66 , valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőrzési referens .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_66, valamint a munkakör megnevezését: Belső ellenőrzési referens .

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_66 belső ellenőrzési referens (pályázó neve).
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_66 belső ellenőrzési referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.12.22 16:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.12.22. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822449   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.