Jövedéki adóügyi referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Fogyasztási és Forgalmi Adó Főosztály

jövedéki adóügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

5. sz. adóigazgatási-, valamint a 11. sz. adóügyi előkészítő és adatszerzési megnevezésű feladatkörök szerint.

Ellátandó feladatok:

Az érintett adónemek tekintetében jogszabály értelmezése adózói megkeresések alapján.
Az érintett adónemekkel kapcsolatos, Európai Uniós kötelezettségekből fakadó feladatok ellátásban való részvétel, melynek keretében részvétel a komitológiai üléseken Brüsszelben és ott angol nyelven a magyar álláspont képviselete.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jövedéki adózás, a regisztrációs adózás területén történő jogszabályalkotás előkészítésében való részvétel.
Az érintett adónemek kapcsán az adóhatósággal történő kapcsolattartásban, illetve a hatóság részére történő iránymutatások kialakításában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskolai, vagy egyetemi szintű közgazdasági és/vagy jogász szakképzettség.,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Tárgyalóképes, aktív angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább középfokú államilag elismert (B2) típusú nyelvvizsga.

        Magas szintű problémamegoldó képesség.

        Magas szintű felelősségtudat, precizitás, önálló munkavégzés.

        Megbízhatóság, terhelhetőség.

        Jó írásbeli kifejezőkészség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Adózás területén szerzett gyakorlat.

        Az EU Tanács, vagy az EU Bizottság intézményében szerzett gyakorlat.

        Közigazgatásban szerzett gyakorlat.

        Német vagy francia nyelv legalább középfokú ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016_65 , valamint a munkakör megnevezését: jövedéki adóügyi referens .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016_65, valamint a munkakör megnevezését: jövedéki adóügyi referens .

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_64 jövedéki adóügyi referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_64 jövedéki adóügyi referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.12.16 12:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.12.16. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818464   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.