Operatív program költségvetési referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
EU Költségvetési Kapcsolatok Főosztálya

operatív program költségvetési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

59. sz. Jogi és igazgatási megnevezésű feladatkör szerint
vagy
35. Európai uniós megnevezésű feladatkör szerint

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a magyar és az uniós költségvetés tervezésében, végrehajtásában észt vesz a közösségi támogatásokkal foglalkozó intézményrendszer, valamint pénzügyi lebonyolításról szóló európai uniós és hazai szabályok kialakításában. Ellátja az Európai Unió hazai támogatásokkal foglalkozó adott operatív program szakértői csoportjaiban a minisztérium képviseletét.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz prognózisok készítésében a közösségi költségvetésből nyújtott operatív program szintű források keretösszegére, várható átutalásra, felhasználásra kerülő összegekre, illetve az EU költségvetését érintő tételekre vonatkozóan.
Közreműködik az államháztartásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó vezetői döntések előkészítésében, valamint az uniós támogatásokat érintő – közlekedési vagy humán erőforrás szakterületet érintő, operatív program szintű – kérdésekben a vezetők tájékoztatásában és egyéb kapcsolódó, operatív feladatokban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Jogász szakképzettség, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, középfokú államilag elismert „B2” típusú nyelvvizsga.

        Rendszerszemléletű gondolkozás.

        Képesség az önálló, precíz munkavégzésre.

        Együttműködő, rugalmas, proaktív személyiség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Excel alkalmazás magas szintű ismerete és gyakori használata.

        Költségvetési, vagy egyéb pénzügyi modellek használata.

        Európai területi együttműködési szakterület európai uniós ismerete vagy abban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_63 , valamint a munkakör megnevezését: operatív program költségvetési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_63, valamint a munkakör megnevezését: operatív program költségvetési referens.

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_63 operatív program költségvetési referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_63 operatív program költségvetési referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.11.15 16:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.11.15. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772051   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.