EU fejlesztéspolitikai referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságtervezési Főosztály

EU fejlesztéspolitikai referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Honvéd utca 13 - 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

141. sz. Kormányzati döntés-előkészítési feladatkör szerint.

Ellátandó feladatok:

Előterjesztések véleményezése; európai uniós munkaanyagok, bizottsági előterjesztések véleményezése; tagállami álláspontok feltérképezése, értékelése, munkacsoportokban való részvétel, tárcaképviselet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az EU kohéziós politikájával, annak jövőbeli várható irányaival és szabályozásával kapcsolatos elemzések, jelentések készítése.
Magyarország kohéziós politikai érdekeinek elemzése, a magyar álláspont kidolgozásához szükséges háttérelemzések készítése, a magyar álláspont kidolgozásában való közreműködés.
Közreműködés az európai uniós gazdaságfejlesztési programokhoz kapcsolódó elemzések, értékelések készítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Egyetemi vagy főiskolai szintű jogi, műszaki, természettudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Angol nyelvtudás, írásban és szóban egyaránt, legalább középfokú államilag elismert (B2) típusú nyelvvizsga.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államilag elismert felsőfokú „C” típusú angol nyelvvizsga.

        Az Európai Unió intézményrendszerének és működésének ismerete, ehhez kapcsolódó munkatapasztalat.

        Pályázati támogatások működésével kapcsolatos tapasztalat.

        Nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség, gyors, hatékony és alapos munkavégzés.

        Jó szervező-, koordinációs és kommunikációs készség.

        A feladatok szempontjából releváns szakmai publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

        Magyar nyelvű motivációs levél,

        Iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet/nyelvtudást tanúsító okiratok szkennelt változata,

        Aláírt nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárást követően a pályázó hozzájárul pályázati anyaga adatbázisba történő rögzítéséhez,

        Amennyiben nem járul hozzá pályázati anyaga megőrzéséhez, úgy nemleges nyilatkozat csatolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_61 , valamint a munkakör megnevezését: EU fejlesztéspolitikai referens .         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_61, valamint a munkakör megnevezését: EU fejlesztéspolitikai referens .

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_61 EU fejlesztéspolitikai referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_61 EU fejlesztéspolitikai referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.11.11 12:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.11.11. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768287   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.