Versenyképességi elemző referens

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Versenyképességi Főosztály

versenyképességi elemző referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

117. sz. stratégiai megnevezésű feladatkör szerint.

Ellátandó feladatok:

Az Európa 2020 stratégia hazai végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása.
Közreműködés a releváns európai uniós szakpolitikák (kapcsolódó magyar álláspont) kialakításában, az EU Gazdaságpolitikai Bizottsága (EPC) munkájában való minisztériumi részvétel szakmai előkészítésében. Részvétel az OECD versenyképességi szempontú vizsgálataiban, valamint az OECD EPC 1-es számú munkacsoportjában (Makrogazdasági és strukturális politikák) való részvétel szakmai előkészítésében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdaságpolitikai tárgyú, strukturális reformokhoz kapcsolódó elemzések, tájékoztató anyagok, felsővezetői felkészítők és prezentációk készítése.
Nemzetközi szervezetek és kutatóintézetek gazdaságpolitikai és versenyképességi szempontból releváns elemzéseinek, jelentéseinek, felméréseinek, más országok releváns intézkedéseinek figyelemmel követése, értékelése; ezek alapján elemzések, tájékoztató anyagok készítése, javaslatok megfogalmazása. Gazdaságpolitikai és versenyképességi programok szakmai kidolgozása, és azok megvalósításában való részvétel. Kormányzati versenyképességi előterjesztések, tárgyalási álláspontok előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Főiskola, vagy egyetemi szintű közgazdász, jogász, vagy társadalomtudományi- felsőoktatásban szerzett szakképzettség.,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Kiemelkedő íráskészség.

        Analitikus gondolkodásmód.

        Jó problémamegoldó képesség.

        Nagyfokú önállóság, eredményorientált és kitartó hozzáállás.

        Proaktivitás, együttműködési készség, rugalmasság, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angolon kívül más kiemelt EU-nyelvek (francia, német) magas szintű ismerete.

        Nemzetközi területen szerzett több éves munkatapasztalat, tanulmányok.

        Gazdaságpolitika iránti érdeklődés.

        Közgazdaságtani jártasság.

        Ökonometriai, statisztikai elemző szoftverek használatában szerzett jártasság.

        Közigazgatási tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aponyi Benjamin nyújt, a 06 1 896 – 0368 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_60 , valamint a munkakör megnevezését: versenyképességi elemző referens.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM 2016_60, valamint a munkakör megnevezését: versenyképességi elemző referens.

        Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest, 1051 Budapest, József nádor tér 2 - 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A borítékon kérjük feltüntetni: NGM 2016_60 versenyképességi elemző referens (pályázó neve)”.
Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: NGM 2016_60 versenyképességi elemző referens. A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtás határideje :
Személyesen : 2016.10.25 16:00 óráig.
Elektronikusan : 2016.10.25. éjfélig.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409#!DocumentBrowse - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 30.

ID: 2745911   Megjelentetés dátuma: 2016.10.01.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.