Könyvtár intézményvezető

Nemesnádudvar Község Önkormányzata

A munkavégzés helye
Bács-Kiskun megye
Munkaidő
részmunkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Nemesnádudvar Község Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemesnádudvar Községi Könyvtár

Könyvtár intézményvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.01.-2023.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézményben folyó munkát, képviseli az intézményt külső szervek előtt. Az intézmény szakmai működését tervezi, szervezi, irányítja. Feladata a település kulturális örökségének megőrzése és közvetítése, ápolása, művészeti élet fejlesztése, rendezvények szervezése, községi könyvtári tevékenység működése, közösségi tér biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján,

        büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nemesnádudvar település helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó program

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kucsoráné dr. Drégelyi Zita nyújt, a 06 79/478-211 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemesnádudvar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NN/191-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nemesnádudvar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NN/191-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

ID: 3301611   Megjelentetés dátuma: 2018.02.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.