Óvodavezető

Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01. – 2021.08.10.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§         legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Váradi Renáta nyújt, a 94 354 014 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016/NEM , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás címére történő megküldésével (9749 Nemesbőd, Kossuth Lajos utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2016/NEM, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 2.

ID: 2676033   Megjelentetés dátuma: 2016.08.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.