Óvodavezető

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.01-2021.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8513 Mihályháza, Petőfi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        tagintézmény vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az adott nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        közoktatás vezetői szakképesítés, kisgyermek gondozó nevelői szakképesítés, családi napközit működtető személyek részére szervezett tanfolyam elvégzéséről igazolás

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Géza nyújt, a 20/328-2898 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi címére történő megküldésével (8516 Kemeneshőgyész, Kossuth utca 107. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Négyszögletű-Kerekerdő Óvoda és Családi Napközi címére történő megküldésével (8513 Mihályháza, Petőfi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton Nagy Géza részére a fixpontof@invitel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 22.

ID: 2735285   Megjelentetés dátuma: 2016.09.23.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.