Óvodapedagógus

Nefelejcs Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2118 Dány, Tavasz utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség, Óvónői Szakközépiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 1996. szeptember 1. napjáig,

        hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másotala, részletes szakmai önéletrajz, hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a pályázattal összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kővágó Márta nyújt, a 06-30-328-7386 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Óvoda címére történő megküldésével (2118 Dány, Tavasz utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Óvoda címére történő megküldésével (2118 Dány, Tavasz utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 206/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Kővágó Márta részére a ovoda@dany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.dany.hu - 2016. november 15.

        www.danyikronika.hu - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815196   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.