Óvónő

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

Óvónő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.01-2018. 07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportos óvónői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság; büntetlen előélet; cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        együttműködő készség, megbízhatóság, önálló munkavégzés képessége,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata; nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó/pályázat adatait az erre jogosultak megtekinthetik, megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs József nyújt, a +3622/203-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225 , valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 225, valamint a munkakör megnevezését: Óvónő.

        Elektronikus úton Bősz Zsuzsanna részére a ovoda@etyek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bősz Zsuzsanna, Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató emberi erőforrás gazdálkodás szabályzata szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822345   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.