Élelmezésvezető

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Étlap készítés, HACCP-rendszer működtetése, nyersanyag megrendelések-kiadások, raktárkészlet vezetése, konyhai dolgozók irányítása a közétkeztetési rendeletnek, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        Szakmai tapasztalat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         önéletrajz;  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;  3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata;  nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó/pályázat adatait az erre jogosultak megtekinthetik, megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs József nyújt, a +3622/203-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 198, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

        Elektronikus úton Bősz Zsuzsanna részére a ovoda@etyek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bősz Zsuzsanna, Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató emberi erőforrás gazdálkodás szabályzata alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763461   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.