Óvodapedagógus

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Csoportos óvónői feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság; bűntetlen előélet; cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         önéletrajz;  iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;  3 hónapnál nem régebbi, teljes körű erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigényléséről szóló postai tanúsítvány másolata;  nyilatkozat arról, hogy az eljárás során a pályázó/pályázat adatait az erre jogosultak megtekinthetik, megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs József nyújt, a +3622/203-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Bősz Zsuzsanna részére a ovoda@etyek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Bősz Zsuzsanna, Fejér megye, 2091 Etyek, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató emberi erőforrás szabályzata szerint. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja az eljárás valamennyi szakaszában.
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739491   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.