Háziorvos

Naszály Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megye 2899 Naszály Hársfa u. 10.

Háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2899 Naszály, Hársfa utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A háziorvosi körzethez tartozó felnőtt és gyermek vegyes körzetben háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel és iskolaorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.. § képesítési előírásainak való megfelelés,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata, nyilatkozat arról, hogy elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát, nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Maszlavér Petra polgármester nyújt, a 34/350-612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Naszály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca 142. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1997/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Naszály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2899 Naszály, Rákóczi Ferenc utca 142. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1997/2016, valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.naszaly.hu - 2016. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naszaly.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831841   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.