Családsegítő

"Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

"Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év a fizetés nélüli szabadság idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Deák út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családsegítés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 NM rendelet melléklete szerint,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, Oklevél, jogosítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bujdosóné Bagó Judit nyújt, a 06/30/2371336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (8960 Lenti, Deák út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (8960 Lenti, Deák út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 374/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

vagy

        Személyesen: Bujdosóné Bagó Judit, Zala megye, 8960 Lenti, Deák út 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalai Hírlap - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ellátandó terület: Páka Községi Közös Hivatal területe

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750072   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.