Óvodapedagógus

Napraforgó Óvoda és Konyha- Kétújfalu

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napraforgó Óvoda és Konyha- Kétújfalu

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2016.11.07-2017.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről meghatározott feladatain túl a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, differenciált nevelés-oktatás, team munkában való aktív részvétel, a helyi óvodai nevelési programunkkal való azonosulás, önképzés, az új innovációs törekvések megismerése, beillesztése a mindennapi óvodai munkába.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        részletes fényképes önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Pedagógiai elhivatottság, jó szervezőkészség, terhelhetőség, igényes munkavégzés, megbízhatóság,

        Jó szintű Kreativitás, jó kommunikációs készség, empátia, rugalmasság, innovációs készségek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes önéletrajz, érvényes erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda és Konyha- Kétújfalu címére történő megküldésével (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Napraforgó Óvoda és Konyha- Kétújfalu címére történő megküldésével (7975 Kétújfalu, Zrínyi utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 143/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Gelencsér Éva részére a ovodaketujfalu@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757474   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.