Családsegítő

Napfény Segítő Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napfény Segítő Központ
Család- és gyermekjóléti Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8330 Sümeg, Árpád utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítői munkakörbe tartozó szakmai munka végzése az 1997. évi XXXI. törvény alapján. Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. Feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 55/2015. (XI.30.) EMMI rendelettel módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti képesítés, szociális munkás, szociálpedagógus vagy szociális szervező,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

        Empátia,

        Alkalmazkodó és problémamegoldó képesség,

        Önállóság, terhelhetőség,

        Együttműködési készség; nagyfokú rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Képesítést, végzettséget igazoló okiratok másolata

        Részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályáazó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatokat és a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhessék

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15.§. (8) bekezdésében található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ildikó nyújt, a +36-87/550-090, +36-70/337-0169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Napfény Segítő Központ címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Napfény Segítő Központ címére történő megküldésével (8330 Sümeg, Kossuth Lajos utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 209/2016., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton Németh Ildikó részére a alapellatas@segitkozont.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.segitokozpont.hu - 2016. augusztus 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 12.

ID: 2690287   Megjelentetés dátuma: 2016.08.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.