Óvodapedagógus

Nagytályai Szivárvány Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagytályai Szivárvány Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3398 Nagytálya, Petőfi Sándor utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        jó empátiás készség,

        pontosság, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek igényléséről szóló igazolás

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        szakmai önéletrajz

        motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Máténé Ujváry Zsuzsanna nyújt, a 30/701-5633 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagytályai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (3398 Nagytálya, Petőfi Sándor utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016--128/51. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagytályai Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (3398 Nagytálya, Petőfi Sándor utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016--128/51., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton Máténé Ujváry Zsuzsanna megbízott óvodavezető részére a szivarvanyovi.nt@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Máténé Ujváry Zsuzsanna megbízott óvodavezetőnél, Heves megye, 3398 Nagytálya, Petőfi Sándor utca 24. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagytálya Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2016. szeptember 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

ID: 2733188   Megjelentetés dátuma: 2016.09.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.