Óvodavezető

Nagyszentjános Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarka Lepke Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, József Attila utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, a szakszerű és törvényes működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        a megadott feladatkörökhöz kapcsolódó - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a megadott feladatkörökhöz kapcsolódó - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata

        pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Friderics Cecília nyújt, a +3630/5300533 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1295/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszentjános Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9072 Nagyszentjános, Vasút utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1295/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Törökné dr. Csölle Katalin részére a jegyzo@nagyszentjanos.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Törökné dr. Csölle Katalin, Győr-Moson-Sopron megye, 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23. §-a szerinti véleményezést és a pályázók meghallgatását követően a Nagyszentjános Község Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. november 16.

        Nagyszentjános Község Önkormányzata hivatalos hirdetői - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyszentjanos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756394   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.