Pénzügyi előadó

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7912 Nagypeterd, Kossuth utca 93/a.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Költségvetés és beszámoló készítése, mérleg készítése, kötelezettségvállalás nyilvántartása, könyvelés, számlázás, utalás, pénztárosi feladatok ellátása, pénzügyi témájú előterjesztések készítése a jegyző utasítása szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, mérlegképes könyvelői végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        precizitás, terhelhetőség, megbizhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképesítést, képesítést igazoló dokumentumok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Borsos Kinga jegyző nyújt, a 73/446-605 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7912 Nagypeterd, Kossuth utca 93/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2350/2016 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2350/2016, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Elsősorban a benyújtott írásos pályázat alapján, második körben személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2016. október 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 16.

ID: 2769985   Megjelentetés dátuma: 2016.10.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.