Könyvtáros

Nagymányoki Közművelődési Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagymányoki Közművelődési Központ

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7355 Nagymányok, Táncsics utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálati feladatok ellátása, könyvtári gyűjtemény gondozása, könyvtári adatbázisok használata, ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, könyvtári programok szervezése, az intézmény közművelődési feladataiban való részvétel, pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, a pályázat megírásában és megvalósításában való közreműködés. A szabadidő eltöltéséhez minőségi színtér biztosítása. Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő, kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel való kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzésben szerzett felsőfokú szintű szakképesítés, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés, vagy az alapképzéshez kapcsolódó szakirányú továbbképzésben szerzett felsőfokú szakképesítés,

        könyvtárosi munkakör - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        önálló, precíz munkavégzés, kreatívitás, magas színvonalú kommunikációs készség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagymányoki Közművelődési Központ címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Petőfi utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017/NKK , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Nagymányoki Közművelődési Központ címére történő megküldésével (7355 Nagymányok, Petőfi Sándor utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17/2017/NKK, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagymányok város honlapja - 2017. szeptember 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 8.

ID: 3184429   Megjelentetés dátuma: 2017.09.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.