Óvodapedagógus

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi út 5/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Gyermekszeretet, kreativitás, korszerű pedagógiai szemlélet, empátia, jó kommunikációs készség, ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Főiskolai oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi-Varga Helga nyújt, a 06-30/599-6587 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi út 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 111/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

        Elektronikus úton Somogyi-Varga Helga részére a nagylokiovoda@freemail.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Somogyi-Varga Helga, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi út 5/c. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának a jogát az óvodavezető magának tartja fenn.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hirdető tábla Nagylók településen - 2016. november 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2812949   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.