Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs

Nagylók Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagylók Közösségi Ház és Könyvtár

Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban a 112/2009. (VII.29.) FVM rendelet alapján a település közművelődési, közösségi életének koordinálása, szervezése, az IKSZT-vel kapcsolatos feladatok ellátása, könyvtári és információs szolgáltatások, valamint közművelődési tevékenység, közösség- és egészségfejlesztési feladatok, melyen belül: - Ifjúsági közösségi programok szervezése, - ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatok nyomonkövetése. - MNVH információs pont, ifjúsági információs pont. Közáhló és ÁFSZ info pont E-Magyarország pont működtetése. Együttműkdöés az ÁFSZ-szel és a FIP pontokkal, - Közművelődési programok szervezése. - Lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése. Minden naptári évre vonaktozan az adott év január 31. napjáig - az ifjúsági területen illetékes megyei ifjúsági szakmai módszertani központok szakmai támogatásával - közösségi ignéyekkel alátámasztott szolgáltatási és programterv készítése. - IKSZT működtetésével kapcsolatos adminisztrációs és jelentési teendők ellátása. - Részvétel a település marketingi feladatok ellátásában. - Turistaház működtetése. Az IKSZT prgramszervező a feladatait a helyi civil- és gyüttműködő szervezetekkel szorosan összehangolva, a lakosság igényének figyelembevételével kell, hogy ellássa.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, középfokú közművelődési szakember szakképesítés ,

        Magyar állampolgárság. Cselekvőképesség. Büntetlen előélet. Felhasználói szintű számítógépes ismeret. A munkáltató által előírt továbbképzésen való részvétel vállalása (e-tanácsadó kompetencia - fejlesztés, közösségi animátor, szakmai műhelyeken való részvétel.). IKSZT képzések felderítése, azokon való részvétel. 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B takegóriás jogosítvány. Pályázat készítés és kezelés területén szerzett gyakorlat. A pályázati feltételeket meghaladó szintű informatikai ismeretek. Fejlesztő, szabadidős programok megvalósításában szerzett gyakorlat. Rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalat. Jártasság közösségfejlesztő programokban. Gyakorlott szintű e tanácsadói képesítés (amennyiben ezzel a végzettséggel nem rendelkezik, akkor ezt meg kell szereznie)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Kiváló szintű kommunikációs képesség, Kiváló szintű kapcsolatteremtő képesség, nagyfokú önállóság,,

        szervezői képesség. Kiváló szintű kreatív képesség. Kiváló szintű munkabíró képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, egyéb képesítéseket tanúsító oklevél másolata, az IKSZT működtetésével kapcsolatos elképzelések bemutatása, a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség vállalásáról történő nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülés keretében kéri pályázatának megtárgyalását, nyilatkozat próbaidő vállalásáról,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 06/25/507-350 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nagylók/830/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nagylók/830/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Intergrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) munkatárs.

        Személyesen: Tóth József, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók által benyújtott pályázati anyag alapján, a benyújtási határidőt követő rendes/rendkívül ülésen a képviselő-testület dönt. A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki. A páyázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a képviselő-testület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagylók Község hirdetőtáblái - 2016. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754720   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.