Szakács

Nagylók Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lóki konyha

szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 5/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezés területén minden olyan munka, amely az ételek szakszerű elkészítésével, tálalásával, adagolásával összefügg, diétás étrend biztostása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, szakács,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közétkeztetésben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József nyújt, a 06.25/507-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nagylók/831/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nagylók/831/1/2016., valamint a munkakör megnevezését: szakács.

        Személyesen: Tóth József, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. szeptember 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751398   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.