Védőnő

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben előírt védőnői, iskola- egészségügyi feladatok ellátása Tiszaalpár II. sz. védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel elátott, részletes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

        90 napnál nem régebbi hatsági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Vancsura István polgármester nyújt, a 06-30/255-4495 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2926-4/2016. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület - Tiszaalpár címére történő megküldésével (6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2926-4/2016., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

vagy

        Elektronikus úton dr. Menyhárt Anett részére a pmhivatal@tiszaalpar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Vancsura István polgármester vagy dr. Menyhárt Anett jegyző vagy Borvák Erzsébet aljegyző, Bács-Kiskun megye, 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete bírálja el, mely fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszaalpar.hu - 2016. október 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772109   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.