2 fő szakács

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

2 fő szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény konyháján ételek készítése és tálalása, a nyersanyagok előkészítése, feldolgozása (párolása, főzése,sütése) ételek ízesítése, tárolása, adagolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakács,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges,egészségügyi alkalmasság,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű pontos, precíz munkavégzés, kreativitás, előny: munkatapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakképesítést igazoló okmányok, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs-Szőke Zsuzsanna nyújt, a 53/351-444/ 252 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-55/2016 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakács.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52-55/2016, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő szakács.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket meghallgatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyi sajtó - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.adatpark.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754755   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.