Irodavezető

Nagykőrös Város Önkormányzata

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szervezi, irányítja, ellenőrzi a Pénzügyi Iroda munkáját. Szervezi, irányítja, ellenőrzi Nagykőrös Város Önkormányzat és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátását. Szervezi és vezeti az adópolitikai elveknek megfelelően az adóigazgatási tevékenységet. Ellátja a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal informatikai feladatainak irányítását.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi Iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 17 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályhoz előírt végzettség az alábbiak szerint: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 12. § (1)-(2) bekezdésében előírt szakképesítés és engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        helyi önkormányzatnál szerzett gyakorlat, szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga,

        költségvetési szervnél szerzett vezetői tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Precizitás, pontosság, nagy munkabírás,

        Jó szervezőkészség és kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        motivációs levél,

        a végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,

        a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,

        egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,

        nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozók és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester és Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző nyújt, a 06/53/550-301 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1339/2016. , valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1339/2016., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat elbírálása a pályázat benyújtását követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykőrös város honlapja - 2016. augusztus 30.

        Helyben szokásos módon - 2016. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 30.

ID: 2709566   Megjelentetés dátuma: 2016.08.31.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.