Asszisztens

Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény család- és gyermekjóléti szolgáltatásai törvényi, jogszabályi tevékenysége zavartalan, hatékony működésének elősegítése, az ügyfelek megfelelő helyre történő telefonos, személyes eligazítása, a dokumentációs rend betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, szociális, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerint,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs, koordinációs képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skolnikovics Istvánné nyújt, a 06-53/350-457 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21-11/2016. , valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21-11/2016., valamint a munkakör megnevezését: asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok áttekintése után, a kiírás szempontjainak megfelelő jelentkezőkkel történő személyes beszélgetést követően, a megfelelő pályázó kiválasztása, értesítése.
Érvénytelenné nyilvánításra a jogot fenntartja a kiíró.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831804   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.