Könyvtár-informatikus

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

könyvtár-informatikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

olvasószolgálat, SZIKLA 21 integrált számítógépes rendszer használata, kézműves foglalkozások tartása, kiállítások rendezésében való aktív részvétel, a helyismereti könyvtáros munkájának segítése, részt vétel az állományapasztási munkálatokban, felelős az időszaki kiadványok és a segédkönyvtári állomány raktári rendjének fenntartásáért, gondoskodik a könyvek és az időszaki kiadványok köttetésre való előkészítéséről ill. tékázásáról vagy selejtezéséről, részt vétel a szerzeményezésben,részt vétel a városi és könyvtári rendezvényeken illetve ötleteivel elősegíti a könyvtár innovációs fejlődését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Könyvtáros, informatikai szakirány vagy tanári, tanítói végzettség, vagy óvodapedagógus és segédkönyvtáros OKJ végzettség,

        hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a munkakör ellátásához kapcsolódó képesítési okiratok másolata, fényképes, aláírt önéletrajz, aláírt, min. 2000 karakteres motivációs levél

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, OKJ Segédkönyvtáros képesítés,

        kézműves foglalkozások tartásában gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, szervezőkészség, kreativitás, precízség, csapatmunkára való hajlam,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű fiatal felnőttekkel, ifjúsággal való kommunikáció

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai képesítéseket igazoló okiratok, aláírt, fényképes önéletrajz, min. 2000 karakteres, aláírt motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Nándor, igazgatóhelyettes nyújt, a 20/433-8745 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár-informatikus.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2017, valamint a munkakör megnevezését: könyvtár-informatikus.

vagy

        Elektronikus úton Juhász Nándor részére a muviroda@korosikultura.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Juhász Nándor, Budapest, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 7. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 4 hónap próbaidőt kötünk ki. Az intézmény fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.korosikultura.hu - 2017. július 27.

        www.nagykoros.hu - 2017. július 27.

        facebook - 2017. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosikultura.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 3.

ID: 3151758   Megjelentetés dátuma: 2017.08.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.