Adóügyi ügyintéző

Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8935 Nagykapornak, Zrínyi Miklós utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pont - Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek kivetése, adózók nyilvántartásba vétele, adóbevallások feldolgozása, adókönyvelés, ellenőrzés,adók módjára történő behajtások, valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        Motivációs levél

        A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállaló nyilatkozat

        Nyilatkozat, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.§-a szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kövécsné Kozma Györgyi nyújt, a 92/367001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8935 Nagykapornak, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2180-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykapornaki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8935 Nagykapornak, Zrínyi Miklós utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2180-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

        Személyesen: Kövécsné Kozma Györgyi, Zala megye, 8935 Nagykapornak, Zrínyi Miklós utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat előzetes bírálata a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2016. november 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815170   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.