Matematika-Fizika szakos tanár

Nagykanizsai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos SZKI

Matematika-Fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Hunyadi utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika és fizika tantárgyak oktatása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Matematika-Fizika szakos tanár,

        §Büntetlen előélet.

        §Cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laukó Emőke igazgató nyújt, a 06-20-579-1598 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1551/2016/NSZC , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-Fizika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1551/2016/NSZC, valamint a munkakör megnevezését: Matematika-Fizika szakos tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. §Szakmai önéletrajz. §3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. § Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. §Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( 3. személlyel közléséhez)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742541   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.