Kisgyermeknevelő

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Napraforgó Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén],

        Kézműves-technikai jártasság, hangszertudás

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Orvosi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, kisgyermeknevelő BA képzés,

        Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata

        Alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-20/2016 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-20/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu)

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818426   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.